برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Trade books

Trade books را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جواد
دفاتر تجاری (معنای حقوقی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Trade books مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )