برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

Tortoise

/ˈtɔːrtəs/ /ˈtɔːtəs/

معنی: لاک پشت، سنگ پشت، ادم کندرو
معانی دیگر: (جانورشناسی) لاک پشت، سنگ پشت (به ویژه اگر آبزی نباشد - از تیره ی testudinidae - رجوع شود به: turtle)

بررسی کلمه Tortoise

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various land turtles.

(2) تعریف: a person or thing that moves as slowly as such a turtle.

واژه Tortoise در جمله های نمونه

1. The tortoise wins the race while the hare is sleeping.
[ترجمه ترگمان]لاک‌پشت در مسابقه پیروز می‌شود در حالی که خرگوش خواب است
[ترجمه گوگل]لاک پشت برنده مسابقه در حالی که زوج خواب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The tortoise crept along at an agonizingly slow speed.
[ترجمه یامور] لاک پشت زمانی که خرگوش خواب است برنده ی مسابقه میشود
|
[ترجمه ترگمان]لاک‌پشت با سرعت دستی آهسته آهسته جلو آمد
[ترجمه گوگل]لاک پشتی به سرعت در حال حرکت به آرامی حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tortoise crept along at a very slow speed.
[ترجمه ترگمان]لاک‌پشت با سرعتی بسیار آهسته آهسته جلو خزید
[ترجمه گوگل]لاک پشتی به سرعت در حال حرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The tortoise spends the winter months in hibernation. ...

مترادف Tortoise

لاک پشت (اسم)
testudinate , turtle , tortoise , turtleback
سنگ پشت (اسم)
tortoise
ادم کندرو (اسم)
tortoise

معنی عبارات مرتبط با Tortoise به فارسی

(جانورشناسی) سوسک لاکدار (تیره ی chrysomelidae)
لاک یا سنگ لاک پشت، پوسته ی لاک پشت (که سابقا از آن شانه و غیره می ساختند)، لاک مصنوعی (که امروزه به جای لاک طبیعی به کار می رود)، پوست ابره ای لاک پشت دریایی

معنی کلمه Tortoise به انگلیسی

tortoise
• any of several species of terrestrial turtle, species of land-dwelling reptile with a hard dome-shaped shell
• a tortoise is an animal with a shell into which it can pull its head and legs for protection. tortoises move very slowly.

Tortoise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبین عصمتی
لاکپشت زمینی
قادر به شنا نیست و با تورتل فرق داره.
محمدرضا ایوبی صانع
turtle
هر دو در لفظ عام لاکپشت هستند با تفاوت هایی در نحوه زیست
Tortoise لاکپشت خشکی
turtle لاکپشت آبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tortoise

کلمه : tortoise
املای فارسی : ترتیس
اشتباه تایپی : فخقفخهسث
عکس tortoise : در گوگل

آیا معنی Tortoise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )