برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
To - take - in - part

To take in part

To take in part را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گرهري
براي شركت در بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی To take in part مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )