برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
To - bog - down

To bog down

To bog down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
جلوگیری از پیشرفت. گیج کردن کسی با کار یا اطلاعات اضافی. مشغول بودن یا کند بودن برای انجام کاری
We’ve got to get our marketing spot-on and not bog potential
customers down with too much information

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی To bog down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )