برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
To - be - lulled - into - false - sense - of - security
شبکه مترجمین ایران

To be lulled into a false sense of security

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
فکر کردن به این که هم چیز خوب پیش می رود در صورتی که این طور نیست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی To be lulled into a false sense of security مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )