برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
To - be - good - with - something

To be good with something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Neginnk
He is good with boats
او کار با قایق را بخوبی بلد است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی To be good with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )