برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1387 100 1

Throw cold water

معنی کلمه Throw cold water به انگلیسی

throw cold water
• dampen the excitement, kill the joy
throw cold water on
• pour cold water on, discourage, deter; dampen the excitement, kill the joy; be discouraging about

Throw cold water را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Throw/Pour cold water
آب پاکی را ریختن، ناامید کردن، دمق کردن، دم کسی را چیدن، فرونشاندن یا خاموش کردن هیجان و شور، کور کردن ذوق و نشاط کسی!
I’ve had lots of ideas about how to improve sales but my manager pours cold water on all my suggestions
ایده های بسیار زیادی درباره چگونگی افزایش فروش داشته ام اما مديرم بر روی تمامی پیشنهادهایم آب پاکی میریزد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Throw cold water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )