برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1427 100 1

Thousand

/ˈθaʊzn̩d/ /ˈθaʊzn̩d/

معنی: هزار
معانی دیگر: هزار (1000)

بررسی کلمه Thousand

اسم ( noun )
حالات: thousand, thousands
(1) تعریف: the number represented by the Arabic numeral 1000 and by the Roman numeral M.

(2) تعریف: the product of multiplying one hundred times ten.

(3) تعریف: (pl.) the numbers from 1000 through 999,999.
صفت ( adjective )
مشتقات: thousandth (adj.), thousandth (n.)
• : تعریف: being one thousand in number.

واژه Thousand در جمله های نمونه

1. a thousand meters per second
هزار متر در هر ثانیه

2. one thousand cycles per minute
هزا دور در دقیقه

3. one thousand rials
یک هزار ریال

4. ten thousand dollars a month is nothing to frown at
ده هزار دلار در ماه پولی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.

5. two thousand soldiers marched in tribute to their fallen comrades
دو هزار سرباز برای بزرگداشت همرزمان مقتول خود رژه رفتند.

6. over ten thousand people
بیش از ده هزار نفر

7. a further one thousand tumans
هزار تومان دیگر

8. all together 30 thousand volunteers were mustered
جمعا سی هزار داوطلب گردآمدند.

9. i saw two thousand jugs mutely expressive
دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش

10. there were ten thousand voters in the constituency
حوزه‌ی انتخاباتی دارای ده هزار رای دهنده بود.

11. they contributed a thousand dollars each to help the poor
آنها هریک هزار دلار برای کمک به مستمندان اهدا کردند.

12. they shear two thousand sheep per day
هر رو ...

مترادف Thousand

هزار ()
thousand

معنی عبارات مرتبط با Thousand به فارسی

هزار ویک، بسیار
(سس سالاد دارای ترشی و زیتون خرد شده) سس هزار جزیره
هزار جزیره (جزایر مدخل رود سنت لارنس - کانادا و ایالات متحده)
ده هزار، بیور

معنی Thousand در دیکشنری تخصصی

thousand
[ریاضیات] هزار

معنی کلمه Thousand به انگلیسی

thousand
• number 1000
• numbering 1000
• a thousand is the number 1,000.
• you can use thousands to refer to a very large number.
• a thousand and one: see one.
thousand and one excuses
• many excuses, various ways of trying to explain his bad behavior
thousand and one nights
• "arabian nights" (collection of 8th-16th century arabic stories)
thousand island dressing
• type of salad dressing
thousand islands
• group of over 1500 islands along the canadian-united states border (in canada in southeast ontario and in the us in northern new york state) in the st. lawrence river at the outlet of lake ontario
thousand islands dressing
• type of salad dressing made of mayonnaise and ketchup and mixture of chopped pickles and onions
one in a thousand
• very rare
one thousand
• 1000
ten thousand
• number 10000
two thousand
• 2000, two thousands

Thousand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ros
هزار
😀مریم
(عدد)هزار
Sara
هزار
Arezooo
هزار(a lot of)خیلی
Kian.m
هزار، هزاران
فضل مومني
Do not throw your bags a thousand times

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thousand
کلمه : thousand
املای فارسی : تهوسند
اشتباه تایپی : فاخعسشدی
عکس thousand : در گوگل

آیا معنی Thousand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )