برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

Thong

/ˈθɒŋ/ /θɒŋ/

معنی: تسمه، قیش، با تسمه بستن، شلاق زدن
معانی دیگر: (چرمی)تسمه، باریکه، زبانه، دوال، شلاق، تازیانه، دم پایی

بررسی کلمه Thong

اسم ( noun )
(1) تعریف: a narrow strip of leather or the like, used esp. as a fastening or as a whiplash.
مشابه: band

(2) تعریف: a sandal held on the foot by a narrow leather, rubber, or plastic strap that passes between the first and second toes.

واژه Thong در جمله های نمونه

1. Thonged G-strings disappear up both cracks and there's never a good time to fish them out again.
[ترجمه ترگمان]رشته‌های جی - جی هر دو شکاف را از بین می‌برند و هرگز زمان خوبی برای بیرون کشیدن آن‌ها باقی نمانده است
[ترجمه گوگل]رشته های رشته ای G که هر دو ترک را از بین می برند، هیچ وقت خوب نیست که دوباره آنها را ماهی بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A leather thong or strap used to fasten a shoe or sandal on the foot.
[ترجمه ترگمان]تسمه چرمی یا تسمه چرمی برای بستن کفش یا صندل پوشیدن کفش استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]یک شلوار چسبان چرم یا بند استفاده می شود که کفش یا صندل را روی پای خود بپوشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the 1980 s, the popular thong bikini was introduced into American fashion.
[ترجمه ترگمان]در دهه ۱۹۸۰، بیکینی محبوب به سبک آمریکایی معرفی شد
[ترجمه گوگل]در دهه 1980، بیکینی شلوار مردانه محبوب به مدل آمریکایی معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Wear thong panties under your habit ( nuns only ).
[ترجمه ترگمان]لباس زیر را در ...

مترادف Thong

تسمه (اسم)
lash , hoop , bail , belt , strap , ribbon , thong , halter , carrying string , garth , latchet , strop , whang
قیش (اسم)
strap , thong , leather , latchet
با تسمه بستن (فعل)
thong
شلاق زدن (فعل)
flog , beat , belt , thong , baste , whip , thrash , whiplash , wallop , flail , belabor , belabour , leather , horse , cat , flagellate , horsewhip , scutch , welt

معنی کلمه Thong به انگلیسی

thong
• strip of leather used as whip or reins or for fastening; bikini bottom or underwear that has only a thin strap covering the rear-end; flip-flops
• a thong is a long, thin strip of leather, plastic, or rubber.

Thong را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
نوعی شورت نازک و هفتی شکل زنانه،
مثل G-string
شورت نازک تسمه ای!
masoud
مایو زنانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thong
کلمه : thong
املای فارسی : تهنگ
اشتباه تایپی : فاخدل
عکس thong : در گوگل

آیا معنی Thong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )