برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1426 100 1

Third Party

/ˈθɜːrdˈpɑːrti/ /θɜːdˈpɑːti/

معنی: شخص ثالث
معانی دیگر: نفر سوم، (در مقایسه با دو حزب چیره ی کشور) حزب سوم، شخص ثالک

بررسی کلمه Third Party

اسم ( noun )
(1) تعریف: a political party formed in dissension from or opposition to the major parties in a two-party system.

(2) تعریف: a person or agency incidentally involved in an incident or matter, but not one of the principals.

واژه Third Party در جمله های نمونه

1. Third party distributors are used to distribute the product in areas where the group does not have offices.
[ترجمه ترگمان]توزیع کنندگان حزب سوم برای توزیع محصول در مناطقی که این گروه دارای دفاتری نیست، به کار گرفته می‌شوند
[ترجمه گوگل]توزیع کننده های شخص ثالث برای توزیع محصول در مناطقی که گروه دفتر ندارند استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can instruct your bank to allow a third party to remove money from your account.
[ترجمه ترگمان]می‌توانید به بانک خود آموزش دهید تا به یک شخص ثالث اجازه دهد که پول را از حساب شما خارج کند
[ترجمه گوگل]شما می توانید بانک خود را به اجازه دادن به یک شخص ثالث برای حذف پول از حساب خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They plumped for a third party ticket.
[ترجمه ترگمان]با صدای بلند بلیط سومی را آوردند
[ترجمه گوگل]آنها برای یک بلیط شخص ثالث وارد شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Does third party insurance cover this type of damage?
[ترجمه ترگمان]آیا بیمه طرف ثالث این نوع خسارت را پوشش ...

مترادف Third Party

شخص ثالث (اسم)
third party

معنی Third Party در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] شخص ثالث
[حقوق] (شخص) ثالث
[ریاضیات] بیمه ی شخص ثالث
[کامپیوتر] توافقنامه ای که بوسیله آن یک شرکت مستقل تجهیراتی را از سازنده خریده و به استفاده کننده کرایه می دهد .
[کامپیوتر] فروشنده دسته سوم .

معنی کلمه Third Party به انگلیسی

third party
• third side, third partner, third person, foreign factor
• a third party is someone who is not one of the two main people or groups involved in a dispute or a discussion, but who becomes involved in it in order to contribute to the settlement.
• if you have third-party insurance and you cause an accident, your insurance company will pay money only to other people who are hurt or whose property is damaged, and not to you.
third party candidate
• candidate who does not belong to one of the two major political parties; candidate who does not belong to either the democratic party or the republican party (u.s. politics)
third party insurance
• insurance against damage that can occur to a third group involved, insurance for damages that the individual who is covered caused to others, coverage for damage caused in a car accident
third party transfer
• transfer of money to a bank account of a party who is not directly involved in a transaction
third party vendor
• company which markets hardware of another manufacturer

Third Party را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

deimos
[کامپیوتر] خدماتی که نه توسط شما ارائه می گردد و نه توسط شرکت طرف حساب شما، بلکه از طرف یک شخص ثالث ارائه می شود. مثلا نسخه ویندوزی مرورگر کروم نه توسط مایکروسافت ایجاد شده است و نه توسط کاربر ویندوز، بلکه توسط یک شرکت شخص ثالث دیگری (گوگل) تولید شده است.
نوشین قمریان
شخص واسط
علیرضا
جناح سوم (حزب سیاسی سوم که بعد از دو جناح اصلی که عادتا حکمران می شده اند، به ظهور رسیده باشد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی third party
کلمه : third party
املای فارسی : ترد پرتی
اشتباه تایپی : فاهقی حشقفغ
عکس third party : در گوگل

آیا معنی Third Party مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )