برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

They are apples and oranges

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Idiom :
این ها با هم کاملا فرق دارند.
این ها دو چیز کاملا متفاوت هستند.
این ها از زمین تا آسمان با هم فرق دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی They are apples and oranges مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )