برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

Thereupon

/ˌðerəˈpɑːn/ /ˌðeərəˈpɒn/

معنی: بنابر این، سپس، پس از ان، بی درنگ، در نتیجه
معانی دیگر: بلافاصله، فورا پس از آن، در نتیجه ی آن، لذا

بررسی کلمه Thereupon

قید ( adverb )
(1) تعریف: immediately after that; thereon.

(2) تعریف: as a result of that; therefore.

(3) تعریف: on or upon this, that, or it.

واژه Thereupon در جمله های نمونه

1. Thereupon, we knew, our endeavor was valuable.
[ترجمه ترگمان]از آن پس، ما می‌دانستیم که تلاش ما با ارزش است
[ترجمه گوگل]در نتیجه، ما می دانستیم، تلاش ما ارزشمند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thereupon the whole audience began cheering.
[ترجمه ترگمان]پس از آن همه حضار شروع به هلهله کردند
[ترجمه گوگل]در نتیجه تمام مخاطبان شروع به تشویق کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The police arrived. Thereupon the mob scattered.
[ترجمه ترگمان]پلیس رسید جمعیت پراکنده شدند
[ترجمه گوگل]پلیس وارد شد در این صورت توده ها پراکنده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The audience thereupon rose cheering to their feet.
[ترجمه ترگمان]حضار از شنیدن این حرف خوشحال شدند
[ترجمه گوگل]مخاطبان پس از آن صعود به پاهای خود را افزایش دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Thereupon

بنابر این (قید)
accordingly , so , therefore , thus , hence , ergo , thereupon , insomuch
سپس (قید)
next , then , afterward , afterwards , thereupon , henceforth , hereafter
پس از ان (قید)
away , afterward , afterwards , thereupon , thereafter , thence
بی درنگ (قید)
outright , away , thereupon , forthwith , apace , directly , forthright , therewith
در نتیجه (قید)
thereupon

معنی کلمه Thereupon به انگلیسی

thereupon
• as a result of, therefore
• thereupon means immediately after an event and usually as a result of it; a formal word.

Thereupon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
یک دفعه، به یک باره، به سرعت
Sunflower
immediately or shortly after that

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی thereupon

کلمه : thereupon
املای فارسی : تهروپن
اشتباه تایپی : فاثقثعحخد
عکس thereupon : در گوگل

آیا معنی Thereupon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )