برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
The - shit - out - of - it
شبکه مترجمین ایران

The shit out of it

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
vulgar slang To a huge or great degree; very much

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی The shit out of it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )