برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

The Single Job Competency Model

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل شایستگی خاص یک شغل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی The Single Job Competency Model مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )