برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

The Multiple Job Competency Model

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل شایستگی مشاغل گوناگون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی The Multiple Job Competency Model مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )