برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Thats why

Thats why را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده
به همین خاطر
علیزاده
به همین خاطر
علیزاده
به همین خاطر، از همین رو
حسن
از همین جهت.به همین جهت.به همین علت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Thats why مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )