برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Termite mound

Termite mound را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun-countable :
لانه موریانه (که به صورت تپه ی کوچک خاکی بر روی زمین آن را می سازند.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Termite mound مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )