برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

Terminating

/ˈtɜːrməˌnetɪŋ/ /ˈtɜːmɪneɪtɪŋ/

پایان دار، پایان بخش

واژه Terminating در جمله های نمونه

1. Named after Schwarzenegger for his terminating exploits, the big, strong tabby fell to an unseen swift car bumper blow.
[ترجمه ترگمان]بعد از آن که for terminating his، Schwarzenegger شد، تبی قوی و قوی همچون سپر ماشینی دیده شد که به سرعت منفجر می‌شد
[ترجمه گوگل]با توجه به سوءاستفاده های متوقفش که پس از شوارتزنگر نامگذاری شد، زوج بزرگ و قوی، به یک ضربه سپر سریع خودرو منجر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. From above, the sandstone looks like solid rock, terminating at a 20-foot cliff.
[ترجمه ترگمان]از بالا، صخره‌ها مثل سنگ جامد به نظر می‌رسند، و به یک صخره ۲۰ متری منتهی می‌شود
[ترجمه گوگل]از بالا، ماسه سنگ به نظر می رسد سنگ جامد، پایان دادن به در صخره های 20 فوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We need some notation for terminating the binary description of a number.
[ترجمه ترگمان]ما به یک نماد برای خاتمه دادن به توصیف دودویی یک عدد نیاز داریم
[ترجمه گوگل]برای پایان دادن به توصیف باینری یک عدد، ما به برخی نکات نیاز داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. However, some skins had long side-burns terminating at t ...

معنی عبارات مرتبط با Terminating به فارسی

معنی Terminating در دیکشنری تخصصی

terminating
[برق و الکترونیک] ختم کردن ، خروجی گرفتن
[نساجی] انتهایی - پایانی
[ریاضیات] پایاندار، محدود، مختوم
[ریاضیات] کسر مسلسل مختوم
[ریاضیات] کسر اعشاری مختوم، عدد دهدهی با پایان، عدد اعشاری مختوم، عدد دهدهی مختوم
[ریاضیات] بدون پایان، بدون انتها، بی پایان

معنی کلمه Terminating به انگلیسی

terminating condition
• condition that if fulfilled causes a contract to be canceled

Terminating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسماعیل_گودرزی
خاتمه دادن
زینب زرمسلک
اتمام، به نتیجه رساندن
منیره پورصالحی
فسخ قرارداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی terminating

کلمه : terminating
املای فارسی : ترمینتینگ
اشتباه تایپی : فثقئهدشفهدل
عکس terminating : در گوگل

آیا معنی Terminating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )