برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1398 100 1

Tensioner

معنی Tensioner در دیکشنری تخصصی

[نساجی] کشش دهنده - وسیله کشیدگی
[نساجی] وسیله کشیدگی افزایشی
[نساجی] وسیله ای جهت کشیدگی اصطکاکی پنجه ای یا مشبک
[خودرو] زنجیر سفت کن
[نساجی] کشنده مرکب - کشش دهنده مرکب - وسیله ایجاد کشش مرکب که با دو عامل کشش و اصطکاک اعمال کشش می نماید
[نساجی] کشش دهنده یکنواخت - وسیله ایجاد کشش دیسک و اهرم با هم که در آن کشش نخ همواره ثابت می ماند
[نفت] کشنده کابل راهنما
[نفت] دستگاه کشش لوله ها
[نفت] کشنده لوله ی قائم

Tensioner را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tensioner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )