برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

Tempest

/ˈtempəst/ /ˈtempɪst/

معنی: تندی، هیجان، جوش وخروش، تندباد، توفان، توفان ایجاد کردن، توفانی شدن
معانی دیگر: هیاهو، غلغله، آشوب، توفان (به ویژه باد شدید همراه با برف یا باران)، (قدیمی - شاعرانه) توفانی کردن، مشوب کردن

بررسی کلمه Tempest

اسم ( noun )
عبارات: tempest in a teapot
(1) تعریف: a very strong and violent wind, esp. when accompanied by rain, sleet, hail, or snow.
مترادف: gale, squall, windstorm
مشابه: cyclone, hurricane, storm, tornado, twister, typhoon, whirlwind, williwaw

(2) تعریف: a violent disturbance or commotion; uproar; tumult.
مترادف: agitation, cataclysm, commotion, hurly-burly, turbulence, turmoil, upheaval, uproar
مشابه: chaos, confusion, disquiet, disruption, disturbance, furor, hubbub, imbroglio, tumult, unrest

واژه Tempest در جمله های نمونه

1. The tempest drove the ship on the rocks.
توفان، کشتی را به سمت صخره ها سوق داد

2. Following the weather report of the approaching tempest, we were prompted to seek immediate shelter.
بعد از شنیدن گزارش هواشناسی در مورد نزدیک شدن توفان، مجبور شدیم به دنبال یک پناهگاه فوری بگردیم

3. When Mr. Couche saw that a tempest was brewing over the issue, he hastily called a meeting.
وقتی آقای "کوچ" متوجه شد که درباره این موضوع هیاهویی در شرف وقوع است، سریعا جلسه ای تشکیل داد

4. tempest in a teapot
سر و صدای زیاد درباره‌ی چیز کم اهمیت

5. a tempest of tears
توفانی از اشک

6. a heady tempest
توفان سخت

7. a political tempest
جوش و خروش سیاسی

8. The tempest beats against the house.
[ترجمه ترگمان]طوفان در مقابل خانه می‌وزد
[ترجمه گوگل]قیچی بر علیه خانه ضربه می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He won a tempest of applause when he ended his speech.
[ترجمه ترگمان]وقتی نطق خود را به پایان رساند، با شور و شوق شروع به کف زدن کرد
[ترجمه ...

مترادف Tempest

تندی (اسم)
acceleration , speed , velocity , rapidity , pace , rigor , pungency , celerity , acerbity , fire , acrimony , violence , angularity , virulence , heat , impetuosity , petulance , choler , kick , petulancy , discourtesy , fastness , inflammability , tempest , ginger
هیجان (اسم)
fit , fret , boil , excitation , agitation , excitement , thrill , frenzy , dither , titillation , fission , ignition , tornado , fever , tempest , lather , hysterics , unco , snit , stour
جوش وخروش (اسم)
foam , tempest
تندباد (اسم)
hurricane , tempest
توفان (اسم)
squall , storm , tornado , tempest , windstorm
توفان ایجاد کردن (فعل)
tempest
توفانی شدن (فعل)
squall , storm , tempest

معنی عبارات مرتبط با Tempest به فارسی

سر و صدای زیاد درباره ی چیز کم اهمیت

معنی کلمه Tempest به انگلیسی

tempest
• storm, wind
• a tempest is a very violent storm; a literary word.
tempest in a teapot
• big fuss made over a relatively unimportant issue, great uproar over something insignificant

Tempest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

setare
توفان ايجاد كردن ، تند باد
میثم علیزاده
1. طوفان شدید
2. موضوع کم اهمیتی که باعث براشفتگی و یا ناراحتی شود
مهسا امینی
-طوفان
-هیجان
-سروصدا
ARS
نام یکی از شخصیت های یک فیلم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tempest
کلمه : tempest
املای فارسی : تمپست
اشتباه تایپی : فثئحثسف
عکس tempest : در گوگل

آیا معنی Tempest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )