برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Take - the - flak
شبکه مترجمین ایران

Take the flak

Take the flak را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.C.E
مورد انتقاد شدید قرار گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Take the flak مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )