برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Take breath away

Take breath away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح Take someone's breath away
نفس گیر، نفس بر!
1- معنای حقیقی، چیزی یا کسی که باعث شود نفس کسی به اصطلاح بند آید مثل دویدن سریع یا شوکه شدن بخاطر ترس و وحشت زیاد
Running this fast takes my breath away
دویدن با این سرعت نفسم رو بند مياره!
2-معنای مجازی، شوکه شدن یا نفس بند آمدن بخاطر زیبایی بیش از حد، حیرت کردن، سوپرايز شدن!
This beauty takes my breath
این زیبایی نفسم رو بند میاره،
Her beauty really took breath away
زیبایی اش واقعا نفس گیر بود!
زیبایی اش واقعا حیرت انگیز بود!
فرشته
کف کرد کف ش برید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Take breath away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )