برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

Tabby

/ˈtæbi/ /ˈtæbi/

معنی: گربه ماده، حریر موجدار، اعتابی، زن نمام
معانی دیگر: (از ریشه ی عربی)، گربه ی پلنگی، گربه ی خاکستری با راه راه های تیره، (به ویژه ماده) گربه، (انگلیس - قدیمی) دختر ترشیده، (انگلیس - قدیمی) زن خبرکش، (زن) شایعه پرداز، راه راه (به ویژه راه راه تیره بر زمینه ی خاکستری یا قهوه ای)

بررسی کلمه Tabby

اسم ( noun )
حالات: tabbies
(1) تعریف: a domestic cat with gray striped fur.

(2) تعریف: any female domestic cat.

(3) تعریف: a shiny striped taffeta; watered silk.

واژه Tabby در جمله های نمونه

1. She squealed like a tabby cat beneath the lecherous neighbourhood tom.
[ترجمه ترگمان]تام مثل گربه‌ای پلنگی در آن حوالی پرسه می‌زد
[ترجمه گوگل]او مانند یک گربه تاببی در زیر محله ی شلوغ تکه تکه تکه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The two-year-old tabby was horrifically injured in a road accident.
[ترجمه ترگمان]این پلنگی دو ساله در یک تصادف جاده‌ای به طور وحشتناکی مجروح شد
[ترجمه گوگل]تابوی دو ساله در یک تصادف جاده ای به شدت مجروح شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A tabby cat was poised to pounce at any second.
[ترجمه ترگمان]یک گربه پلنگی در هر لحظه آماده حمله بود
[ترجمه گوگل]یک گربه تاببی در هر ثانیه از او خواسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Puma and tabby No, Minkie the puma doesn't fancy a helping of plump tabby, they're just good friends.
[ترجمه ترگمان]یوزپلنگ و تبی نه، یوزپلنگ اتفاق افتاد که یوزپلنگ به کمک کمک به تبی کوچک را دوست ندارد، آن‌ها فقط دوستان خوبی هستند
[ترجمه گوگل]Puma و tabby هیچ، Minkie پوما نم ...

مترادف Tabby

گربه ماده (اسم)
grimalkin , tabby
حریر موجدار (اسم)
tabby
اعتابی (اسم)
tabby
زن نمام (اسم)
tabby

معنی عبارات مرتبط با Tabby به فارسی

گربه ببری یا پلنگی، گربه خط دار

معنی Tabby در دیکشنری تخصصی

[نساجی] اصطلاح قدیمی انگلیسی برای بافتهای ساده ابریشمی و پشمی
[نساجی] بافت ساده

معنی کلمه Tabby به انگلیسی

tabby
• brown or grey cat with striped markings
• a tabby is a cat whose fur has grey, brown, or orange stripes.
tabby cat
• brown or grey cat with striped markings

Tabby را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tabby

کلمه : tabby
املای فارسی : طببعی
اشتباه تایپی : فشذذغ
عکس tabby : در گوگل

آیا معنی Tabby مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )