برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

TEA laser

معنی TEA laser در دیکشنری تخصصی

TEA laser
[برق و الکترونیک] transversely excited atmospheric - pressure laser-لیزر تحیک شده عرضی فشار - جوی لیزر گازی دینامیکی که مسیر تخلیه بین الکترودهای آن با قرار داد الکترودها در دو طرف مخالف لامپ تخلیه بسیار کوتاه می شود . تعداد بسیار زیادی از این زوج الکترونها در طول لامپ قرار داده می شوند تا تحریک کامل را فراهم کنند توانهای خروجی قله ای بیش از 1mw را می توان از آن به دست آورد .

TEA laser را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی TEA laser مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )