super cooling

تخصصی

[مهندسی گاز] فوق انجماد
[نساجی] فوق انجماد
[آب و خاک] سرمایشی

پیشنهاد کاربران

در ریخته گری به اختلاف دمای بین دمای شروع انجماد و دمای انجماد تئوریک، مادون انجماد یا فوق تبرید یا همان ( Supercooling ) می گویند.
فراسرمایش - مادون انجماد - فوق تبرید

بپرس