suit up


جامه ی ویژه (مثلا جامه ی فضایی یا لباس ورزش) پوشیدن و آماده شدن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to dress in a special set of clothing.

- Are you suiting up for the game?
[ترجمه ترگمان] داری برای بازی آماده میشی؟
[ترجمه گوگل] آیا شما برای بازی بازی می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهجامه ی ویژه ( مثلا جامه ی فضایی یا لباس و ...بررسی کلمهعبارت ( phrase ) • : تعریف: to dress in a special set of clothing. - Are you suiting up fo ...
معنی suit up، مفهوم suit up، تعریف suit up، معرفی suit up، suit up چیست، suit up یعنی چی، suit up یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: suit yourself
اشتباه تایپی: سعهف عح
آوا: /سوئیت آاپ/
عکس suit up : در گوگل
معنی suit up

پیشنهاد کاربران

کت و شلوار یا لباس پوشیدن ( آقایان )
کت و شلوار پوشیدن یا هر لباس دیگری که با هم ست باشند و نیاز باشد که با هم پوشیده شوند همانند شرت و پیراهن ورزشی.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما