submandibular

پیشنهاد کاربران

غده زیر آرواره ای
submandibular ( پزشکی - دندان پزشکی )
واژه مصوب: تحتِ فکی
تعریف: ویژگی آنچه در زیر فک پایین واقع شده است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما