subfacies

پیشنهاد کاربران

زیر بخش یک رخساره
subfacies ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: زیررخساره
تعریف: یکی از زیربخش های رخساره براساس مشخصات رسوب شناختی و ضمائم فسیلی آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما