sub wavelength

پیشنهاد کاربران

1 - کوچکتر از طول موج ( مربوط به ذراتی است که در مقایسه با طول موج کوچکتر هستند و خیلی از مواقع قادر به درک تغییرات طول موج نیستند بنابراین برای تحلیل آنها میتوان از تحلیل استاتیک یا کوزی - استاتیک ( quasi - static ) استفاده کرد.
2 - زیر طول موج
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما