stripping

تخصصی

[شیمی] رنگ گیری
[عمران و معماری] از جا کندگی - برداشت لایه رو - پیاده نمودن قالب - تراش لایه رو - قالب برداری - کندگی - روبازه - روتراشی - زدودگی
[برق و الکترونیک] لخت کردن برداشتن روکش فلزی، مانند وقتی که قسمتهای نامطلوب مدار چاپی زدوده می شود .
[زمین شناسی] خاکبرداری،باطله برداری - عمل عکس استخراج با حلال می باشد. بدین ترتیب که پس از آن که فلز از فاز آبی به فاز آلی وارد می گردد، توسط یک محلول شستشو مانند آب مجدداً به فاز آبی بازگردانده می شود.
[نساجی] رنگزدایی - رنگبری از کالای نساجی - رنگبر - خارج کردن رنگ جذب شده به منسوج از آن بدون آسیب رساندن به مولکول رنگینه - انتقال الیاف از سطح سیلندر خاردار با سرعت بیشتر به سطح سیلندر خاردار با سرعت کمتر
[معدن] باطلهبرداری (معادن روباز)
[آب و خاک] برداشت خاک سطحی

پیشنهاد کاربران

[سنجش از دور]: خطای راه راه شدگی
تعریف: در داده های ماهواره لندست ۷ از لحاظ رادیومتریکی مشکلی وجود دارد که در سایر داده های ماهواره ای به ندرت دیده شده است. این نکته همان خطای راه راه شدگی ( Stripping ) است.
در مکانبک سیالات و علی الخصوص در مورد پمپ ها، کلمهء Stripping ، یک نوع توانایی و ویژگی خاصی از پمپ ها هستش. در اینجا منظور یعنی توانایی کشیدن و ساکشن کردن تمام سیال از کف تانک. مثلا یک تانک آب داریم و
...
[مشاهده متن کامل]
نیاز به پمپی داریم که تا قطره آخر آب را تا کف تانک برای ما پمپ کند، که به اصطلاح میگن این پمپ خاصیت Stripping داره

در حمل و نقل به معنای تخلیه بار
دامپزشکی و علوم دامی
پس دوشی، خارج ساختن باقیمانده شیر قابل دوشــش از پســتان، در پایــان شیردوشــی بــا ماشین
بریدن
در استخراج : واجذب، عریان سازی
stripping ( مهندسی مواد و متالورژی )
واژه مصوب: بیرون کِشی
تعریف: جدا کردن مدل از قالب یا جعبۀ ماهیچه از ماهیچه
عریان شدگی روسازی
( در دامپزشکی ) خالی کردن ( پستان از مواد زائد بوسیله دوشش )
لخت شدن
برداشتن ( منابع طبیعی )
دفع - زدایش ( درمهندسی شیمی )
جداکننده از. . . ( شیمی )
در معماری و مرمت ابنیه =
پاکسازی . رویه برداری. برچیدن. بازکردن. درزبندی. زدودگی. پریدگی.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٤)

بپرس