strand line


خط ساحلی (به ویژه خط ساحلی پیشین که دریا از آن عقب نشسته است)، خط ساحلی، خط کرانه

پیشنهاد کاربران

در راه ماندن
غافلگیر شدن ( در طوفان، مه، خرابی ماشین، بی پولی. . )

بپرس