stoke

/stoʊk//stəʊk/

(به آتش) سوخت رساندن، افروخته داشتن، روشن نگهداشتن، سوخت افزودن و به هم زدن، افروخته تر کردن، پر خوری کردن، تا خرخره خوردن، (تنور یا دیگ بخار و غیره را) سرپرستی کردن، به کار انداختن، تون تابی کردن، گلخن - گری کردن، (واحد گرانروی تحرکی) استوکس، استوک، اتش کردن، تابیدن، سوخت ریختن در
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stokes, stoking, stoked
• : تعریف: to add to and stir up the fuel of (a fire or furnace).
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to keep a furnace or fire well supplied with fuel.

جمله های نمونه

1. Stoke up for the day on a good breakfast.
[ترجمه Saba] روزتون رو با یک صبحانه خوب شروع کنید
|
[ترجمه ترگمان]برای روز خوبی برای صبحانه، است
[ترجمه گوگل]برای یک روز صبحانه خوب بخوابید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You should stoke up now you may not get another meal today.
[ترجمه ترگمان]تو باید همین الان stoke کنی شاید امروز غذای دیگه ای نخوری
[ترجمه گوگل]شما باید مجددا مجددا مجددا غذا بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miss Brown and her friend, both from Stoke, were arrested on the 8th of June.
[ترجمه ترگمان]دوشیزه براون و دوستش هر دو از استوک در هشتم ژوئن دستگیر شدند
[ترجمه گوگل]خانم براون و دوستش، هم از استوک، در 8 ژوئن دستگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He continued to stoke up hatred in his speeches.
[ترجمه ترگمان]همچنان در سخنرانی هایش به stoke ادامه می داد
[ترجمه گوگل]او همچنان به سخنرانی های خود در مورد تنفر ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These demands are helping to stoke fears of civil war.
[ترجمه ترگمان]این درخواست ها به دامن زدن ترس از جنگ داخلی کمک می کنند
[ترجمه گوگل]این خواسته ها به ترس از جنگ داخلی کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They've just opened a new hotel in the Stoke area.
[ترجمه ترگمان]آن ها تازه یک هتل جدید را در ناحیه استوک باز کرده اند
[ترجمه گوگل]آنها فقط یک هتل جدید در منطقه استوکا باز کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We'd better stoke up now — we've got a long journey in front of us.
[ترجمه ترگمان]بهتر است همین حالا سوخت و راه طولانی را در پیش داریم
[ترجمه گوگل]اکنون بهتر است از دست بدهیم - ما یک سفر طولانی در مقابل ما داشته ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The publicity was intended to stoke up interest in her music.
[ترجمه ترگمان]این تبلیغات برای دامن زدن به موسیقی او در نظر گرفته شده بود
[ترجمه گوگل]تبلیغ در نظر گرفته شده بود تا علاقه خود را به موسیقی او جلب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Do they stoke up to go up on the stage?
[ترجمه ترگمان]آیا به هم دامن می زنند تا روی صحنه بروند؟
[ترجمه گوگل]آیا آنها برای رفتن به صحنه به خانه می روند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Stoke, still searching for a League win, recall £250,000 front-man Biggins, fit after knee surgery.
[ترجمه ترگمان]استوک هنوز در جستجوی یک پیروزی لیگ بودند، دویست و پنجاه هزار پوندی را به یاد آورد که بعد از جراحی زانو مناسب بود
[ترجمه گوگل]استوک، هنوز به دنبال پیروزی در لیگ است، به یاد 250،000 � � 200،000 Biggins مقابل، پس از جراحی زانو مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Stoke themselves have had no contact from celtic since last Wednesday when compensation talks broke down.
[ترجمه ترگمان]خود استوک از چهارشنبه گذشته زمانی که مذاکرات جبران قطع شد، هیچ تماسی از celtic نداشتند
[ترجمه گوگل]از روز چهارشنبه گذشته، هنگامی که جبران خسارت از بین رفت، خودشان Stoke هیچ ارتباطی با سلتیک نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Plymouth v Stoke Plymouth are unchanged - despite the 6-1 home defeat by Arsenal in midweek.
[ترجمه ترگمان]پلیموت با وجود شکست ۶ - ۱ خانه توسط آرسنال در midweek بدون تغییر باقی می ماند
[ترجمه گوگل]پلیموت در مقابل استوکو پلیموت بدون تغییر - با وجود شکست 6-1 خانگی آرسنال در میانه هفته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Their employers were quick to stoke up popular envy through the press if players even temporarily forgot their good fortune.
[ترجمه ترگمان]کارفرمایان آن ها به سرعت رشک مردم را از طریق مطبوعات رد می کردند، حتی اگر بازیکنان به طور موقت شانس خود را از یاد برده باشند
[ترجمه گوگل]کارفرمایان خود را سریع از بین بردن حسادت مردم از طریق مطبوعات اگر بازیکنان حتی به طور موقت ثروت خود را فراموش کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Limpley Stoke sewer outfall producing bream., with some chub throughout.
[ترجمه ترگمان]اگوی بزرگ Stoke است که ماهی سیم را تولید می کند با چند تا کیر داره
[ترجمه گوگل]فریزر فاضلاب Stoke فاضلاب تولید شده، با برخی از چوب در سراسر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• stir up a and add fuel to a fire; tend a fire by keeping it supplied with fuel
if you stoke a fire, you make sure it is kept alight by poking it or putting more fuel onto it.
to stoke an emotion or conflict means to make it stronger or worse.
if you stoke up a fire, you add fuel to it in order to increase its strength.
if you stoke up something such as a feeling, idea or conflict, you make it stronger or more intense, or you make it worse.

پیشنهاد کاربران

دامن زدن به، تشویق احساسات بد در جمع کثیری از مردم
آتش زدن
سبب زیاد شدن چیزی شدن
سوخت رساندن، درحال سوختن نگه داشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما