stereolithography

پیشنهاد کاربران

استریولیتوگرافی ( Stereolithography ) یا SLA یکی از روشهای تولید افزایشی می باشد – به پرینت سه بعدی نیز از آن نام برده می شود - که به طور خلاصه از طریق جامد کردن ( curing ) مواد حساس به نور مایع به صورت لایه به لایه و انتخابی طی عملیاتی به نام فوتوپلیمریزاسیون عمل می کند.
...
[مشاهده متن کامل]

استریولیتوگرافی به طور گسترده ای برای تولید مدل ها، نمونه سازی، الگوها و محصولات تولیدی محدوده ی وسیعی از صنایع، از مهندسی و طراحی محصول گرفته تا صنعت، جواهر سازی، دندان پزشکی، ساخت نمونه و اموزش مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل سازی. در پزشکی روشی جهت بازسازی شکستگیهای پیچیده که از اطلاعات CT اسکن برای ساخت مدل حقیقی اسکلت بیمار بصورت واقعی استفاده می شود
روش SLA یا استریولیتوگرافی ( در ساخت افزودنی )
SLA
دستگاهی که در ساخت افزودنی ( پرینت سه بعدی ) مورداستفاده قرار میگیرد.

بپرس