spoiler

/ˌspɔɪlər//ˈspɔɪlə/

معنی: سر خر، تباه کننده، محل عیش دیگران، فاسد سازنده
معانی دیگر: (شخص یاچیز) فاسد شدنی، زود آسیب، زودگند، (انتخابات یا مسابقات و غیره) کسی که شانس برد ندارد ولی شرکت او شانس برد دیگری یا دیگران را کم می کند، spoilsman غارتگر، خریدار غنائم جنگی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: one that spoils.

(2) تعریف: in sports or politics, a person, group, or team that, although unable to win an ultimate victory, can spoil others' chances of winning.

(3) تعریف: on an airplane or automobile, a long, narrow, hinged or fixed plate or platelike projection that modifies airflow and thus improves the performance of the vehicle.

جمله های نمونه

1. The boot now boasts a spoiler.
[ترجمه علی رضایی کلوانی] غارتگر
|
[ترجمه ترگمان]این چکمه اکنون به a خود می بالد
[ترجمه گوگل]بوت در حال حاضر دارای اسپویلر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My ex-husband was a real spoiler who turned every happy event into a nightmare.
[ترجمه ترگمان]شوهر سابقم یه \"مک spoiler\" بود که هر حادثه شاد رو تبدیل به یه کابوس کرد
[ترجمه گوگل]شوهر سابق من یک spoiler واقعی بود که هر رویداد شاد را به یک کابوس تبدیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fliers knew there was a spoiler on the horizon, knew that delay might open a window of opportunity for others.
[ترجمه ترگمان]اعلامیه ها می دانستند که در افق چیز دیگری وجود دارد و می دانست که این تاخیر ممکن است فرصتی برای دیگران باز کند
[ترجمه گوگل]فریزرها می دانستند که در افق یک اسپویلر وجود دارد، می دانست که این تاخیر ممکن است فرصتی برای دیگران ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The spoiler moving relative to a stationary airfoil is treated by a dynamic overset grid method. The mechanism of the adverse lift because of the rapidly deploying spoiler is analyzed.
[ترجمه ترگمان]spoiler که نسبت به ایرفویل ساکن حرکت می کند با یک روش شبکه عصبی پویا رفتار می شود مکانیزم آسانسور معکوس به دلیل کاربرد سریع زدایی تحلیل می شود
[ترجمه گوگل]اسپویلر در حال حرکت نسبت به یک هواپیما ثابت است با یک روش شبکه غلطکی پویا درمان می شود مکانیزم بالقوه ناشی از اسپویلر به سرعت در حال تحول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Borrower of book-those mutilator of collections, spoiler of the symmetry of shelves, and creator of odd volume.
[ترجمه ترگمان]بخشی از کتاب وام گیرنده، those از مجموعه، spoiler از the قفسه ها، و خالق حجم عجیب و غریب
[ترجمه گوگل]وام گیرنده کتاب - آن کتک زدن مجموعه ها، اسپویلر تقارن قفسه ها و خالق حجم شخصی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Borrower of book - those mutilator of collections, spoiler of symmetry of shelves, and creator of odd volume.
[ترجمه ترگمان]بخشی از کتاب وام گیرنده، those از مجموعه، spoiler از symmetry، و خالق حجم عجیب و غریب
[ترجمه گوگل]وام گیرنده کتاب - آن کتک زدن مجموعه ها، اسپویلر تقارن قفسه ها، و خالق حجم عجیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I was a talentless spoiler. If I couldn't be good, why should they?
[ترجمه ترگمان] من یه آدم talentless talentless بودم اگر نمی توانستم خوب باشم، چرا باید این کار را می کردند؟
[ترجمه گوگل]من یک اسپویلر بدون استعداد بودم اگر من نتوانستم خوب باشم، چرا باید آنها؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. And that bolt-on trunk-lid spoiler that makes you feel fast and furious?
[ترجمه ترگمان]و اون در صندوق صندوق دار که باعث میشه احساس سریع و عصبانی کنی؟
[ترجمه گوگل]و این اسپویلر پیچ و مهره قفل که باعث می شود شما احساس سریع و خشمگین؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. When a spoiler is raised, the wing on that side drops.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که خرابکاری افزایش می یابد، جناح در آن طرف افت می کند
[ترجمه گوگل]هنگامی که اسپویلر بالا می رود، بال در آن طرف قطره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The trunk spoiler is a prototype design engineered for high - speed down - force.
[ترجمه ترگمان]عمده خرابکاری تنه یک طراحی نمونه است که برای مقابله با سرعت بالا طراحی شده است
[ترجمه گوگل]اسپویلر تنه طراحی یک نمونه اولیه است که برای سرعت بالا به کار رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Uniersal riveted type with Janpanese type blade with spoiler, steel backing.
[ترجمه ترگمان]نوع میخکوب شده با blade نوع Janpanese با spoiler، پشتیبانی فولادی
[ترجمه گوگل]Unieras نوعی پرچم دار با تیغ Janpanese با اسپویلر، پشتیبانی از فولاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The designers have developed front spoiler edges and a discreet rear wing for the Audi A
[ترجمه ترگمان]طراحان لبه spoiler جلویی و جناح عقب discreet برای the آ را توسعه داده اند
[ترجمه گوگل]طراحان لبه های اسپویلر جلو و یک بال عقب را برای Audi A توسعه داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. aero-tuned rear spoiler: Reduces lift, creates vacuum to maximize airflow through helmet.
[ترجمه ترگمان]spoiler aero -: کاهنده بالابر، ایجاد خلا برای به حداکثر رساندن جریان هوا از طریق کلاه خود
[ترجمه گوگل]اسپویلر عقب با استفاده از هواپیما کاهش می یابد، خلاء را ایجاد می کند تا جریان هوا را از طریق کلاه ایمنی افزایش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Some unusual control surfaces such as spoiler, clam-shell aileron, body-nose strake, movable wing-tip are investigated on two typical configurations.
[ترجمه ترگمان]برخی سطوح کنترل غیر معمول مانند spoiler، aileron صدف، strake، strake بینی، نوک بال متحرک بر روی دو پیکره بندی های معمولی بررسی می شوند
[ترجمه گوگل]بعضی از سطوح کنترل غیرمعمول مانند اسپویلر، ایللون چسبان، نخل بدن، بینی بدن، نوک انگشتی متحرک در دو نوع تنظیمات مورد بررسی قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. SPOILER: When Warden Samuel Norton opens the Bible where Andy Dufresne hid his rock pick, it opens to the Book of Exodus, which details the redemption of the Hebrew slaves from Egypt.
[ترجمه ترگمان]SPOILER: هنگامی که آقای ساموئل نورتون کتاب مقدس را باز می کند، جایی که اندی Dufresne کلنگ خود را پنهان کرده بود، کتاب خروج از کتاب خروج را باز کرد، که به معنای رهایی بردگان عبری از مصر است
[ترجمه گوگل]Spoiler هنگامی که سرپرست ساموئل نورتون کتاب مقدس را باز میکند، جایی که اندی دوفرسن انتخاب خود را مخفی کرد، آن را به کتاب خروج باز می دارد، که جزئیات رستگاری برده های عبری از مصر را شرح می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سر خر (اسم)
nuisance, bore, spoiler, kneecap, odd man out, patella

تباه کننده (اسم)
spoiler, spoilsman

محل عیش دیگران (اسم)
spoiler, spoilsman

فاسد سازنده (اسم)
spoiler, spoilsman

تخصصی

[خودرو] در بعضی اتومبیلها در جلو و زیر سپر و در بعضی در عقب و روی صندوق نصب میشود. این قطعه باعث بهبود آیرودینامیک خودرو میشود.
[برق و الکترونیک] اسپویلر توری میله ای نصب شده روی بازتابنده سهموی برای تغییر دادن الگوی باریکه مدادی بازتابنده به الگوی مربع کسکانت . گردان بازتابنده و توری 90 درجه نسبت به آنتن تغذیه کننده الگو را تغییر می دهد .

به انگلیسی

• person or thing that spoils; plunderer; device on cars or airplanes which is intended to slow motion; message which contains the end of a movie or the solution to a computer game (computers)

پیشنهاد کاربران

لو دادن ( افشا کردن ) اتفاقی مثل داستان فیلم برای کسی که اطلاعی ندارد.
سر گاو
برآکُش
باله
spoiler ( حمل‏ونقل هوایی )
واژه مصوب: بَرارگیر
تعریف: سطح متحرک یا لولاشده به بخش بالایی عقب بال که وقتی باز می شود بَرار را کاهش و معمولاً پَسار را افزایش می دهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما