spa

/ˈspɑː//spɑː/

معنی: اب معدنی، آبگرم، چشمه معدنی
معانی دیگر: چشمه ی آب معدنی، مرکز توریستی (رامشگاه) دارای چشمه ی معدنی، رامشگاه اعیانی، تفریحگاه پولداران، باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mineral spring.

(2) تعریف: a resort area with such a spring or springs.

(3) تعریف: a hotel or resort, esp. one that offers fitness and health programs.

جمله های نمونه

1. Spa water is thought to be very good for health.
[ترجمه trader] چشمه آب گرم برای سلامتی بسیار خوب است
|
[ترجمه Army] تصور میشود که اب اسپا برای سلامتی بسیار مفید است
|
[ترجمه گوگل]تصور می شود که آب اسپا برای سلامتی بسیار مفید است
[ترجمه ترگمان]تصور می شود که آب اسپا برای سلامتی بسیار خوب باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Guests at the health spa receive a range of beauty and fitness treatments.
[ترجمه گوگل]میهمانان در اسپای سلامت طیف وسیعی از درمان های زیبایی و تناسب اندام را دریافت می کنند
[ترجمه ترگمان]مهمان ها در آب گرم درمانی، طیف وسیعی از روش های زیبایی و تناسب اندام دریافت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hotel's new Spa offers every kind of rejuvenating treatment and therapy.
[ترجمه گوگل]اسپای جدید هتل هر نوع درمان و درمان جوان کننده را ارائه می دهد
[ترجمه ترگمان]اسپا جدید این هتل همه نوع درمان و درمان را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Two weeks in a luxury spa can be yours just for answering a few simple questions.
[ترجمه گوگل]دو هفته اقامت در یک آبگرم مجلل می تواند فقط برای پاسخ به چند سوال ساده مال شما باشد
[ترجمه ترگمان]دو هفته اقامت در یک چشمه آب معدنی لوکس می تواند تنها برای پاسخ به چند سوال ساده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Bath in Britain is Eruope's famous spa town.
[ترجمه گوگل]باث در بریتانیا، شهر آبگرم معروف اروپه است
[ترجمه ترگمان]بث در انگلستان شهر چشمه های آب معدنی معروف Eruope است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The spa is the last word in luxury and efficiency.
[ترجمه گوگل]آبگرم حرف آخر در تجمل و کارایی است
[ترجمه ترگمان]آب گرم آخرین کلمه در تجمل و بهره وری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Spa offers savings of up to $ 700.
[ترجمه گوگل]اسپا تا 700 دلار صرفه جویی می کند
[ترجمه ترگمان]اسپا حدود ۷۰۰ دلار را پیشنهاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. In 1891 Woodhall Spa became a resort for people to take the waters.
[ترجمه گوگل]در سال 1891 آبگرم Woodhall به تفرجگاهی برای مردم تبدیل شد تا از آب استفاده کنند
[ترجمه ترگمان]در ۱۸۹۱ اسپا نیا یک تفریحگاه برای مردم برای گرفتن آب ها شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Giovanni Crespi SpA, a Milan synthetic textile weaver.
[ترجمه گوگل]Giovanni Crespi SpA، یک بافنده نساجی مصنوعی میلان
[ترجمه ترگمان]\"جیووانی Crespi\"، یک بافنده پارچه ترکیبی اهل میلان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. In 1875 Boston Spa College was purchased, and this became the nucleus of the present School.
[ترجمه گوگل]در سال 1875 کالج آبگرم بوستون خریداری شد و این به هسته مدرسه فعلی تبدیل شد
[ترجمه ترگمان]در ۱۸۷۵ کالج اسپا بوستون خریداری شد و این به هسته مدرسه کنونی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Even the great temple spa at Bath was suffering decay by the mid fourth century, due to the rising water level.
[ترجمه گوگل]حتی آبگرم معبد بزرگ در باث در اواسط قرن چهارم به دلیل افزایش سطح آب دچار پوسیدگی شد
[ترجمه ترگمان]حتی چشمه های آب گرم temple در بث در اواسط قرن چهارم به علت افزایش سطح آب رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The Bain de Terre Spa Perming system includes a comprehensive range of style products.
[ترجمه گوگل]سیستم Bain de Terre Spa Perming شامل طیف گسترده ای از محصولات سبک است
[ترجمه ترگمان]این سیستم شامل طیف گسترده ای از محصولات سبک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The spa and resort of Cauterets itself is six miles only from Pierrefitte, but at double the altitude.
[ترجمه گوگل]آبگرم و استراحتگاه Cauterets تنها شش مایل از Pierrefitte فاصله دارد، اما در ارتفاع دو برابری
[ترجمه ترگمان]چشمه آب گرم و آب گرم Cauterets در فاصله شش مایل از Pierrefitte قرار دارد، اما ارتفاع آن برابر با دو برابر ارتفاع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. They all went individually to a Los Angeles spa called Ynessa.
[ترجمه گوگل]همه آنها به صورت جداگانه به یک اسپا در لس آنجلس به نام Ynessa رفتند
[ترجمه ترگمان]آن ها همگی به تنهایی به یک چشمه آب معدنی لس آنجلس به نام Ynessa رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Yoko San Oriental Spa is seeking permission to keep operating beyond a February 1998 deadline set by the city.
[ترجمه گوگل]اسپای شرقی یوکو سان به دنبال مجوز برای ادامه فعالیت پس از مهلت مقرر در فوریه 1998 است که شهر تعیین کرده است
[ترجمه ترگمان]یوکو وان اسپا شرقی به دنبال مجوز برای ادامه فعالیت بیش از یک ضرب العجل تعیین شده در فوریه ۱۹۹۸ است که توسط این شهر تعیین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اب معدنی (اسم)
mineral, mineral water, spa

آبگرم (اسم)
spa

چشمه معدنی (اسم)
spa

کلمات اختصاری

عبارت کامل: System and Procedures Association
موضوع: سازمانی
انجمن سیستم ها و رویّه ها.
سازمان تخصصی که هدف آن پیشبرد سیستم ها و رویه های مدیریت پیشرفته از طریق سمینارها ، آموزش تخصصی و تحقیق می باشد.

تخصصی

[کامپیوتر] انجمن سیستم ها و رویه ها . Systems and Procedures Assocation .

انگلیسی به انگلیسی

• mineral spring; resort area with mineral springs; luxurious resort; health spa, establishment that provides facilities for improving one's physical fitness
a spa is a place where water with minerals in it bubbles out of the ground. people drink the water or bathe in it to improve their health.

پیشنهاد کاربران

چشمه ی آب معدنی
مثال:
Spa water is thought to be very good for health.
آب ِ چشمه آب معدنی برای سلامتی به نظر بسیار خوب است.
Spondyloarthritis
رامشگاه ( جای آرامش )
سالن مراقبت
چشمه های آب گرم و معدنی / گردشگری سلامت
spa ( گردشگری و جهانگردی )
واژه مصوب: تفریحگاه تندرستی طبیعی
تعریف: تفریحگاه تندرستی شناخته شده ای که در آن گردشگران با عوامل درمان طبیعی مانند خاک و دریا و چشمه های آبگرم و و آب و هوای سالم و گاه درمان های مناسب پزشکی و بهداشتی معالجه می شوند
۱. چشمه معدنی ( آب گرم ) یا همون مرکز آب درمانی
۲. مرکز سلامتی زیبایی
تو خارج spa یه مرکزیه که هم چشمه آب گرم داره. هم آب درمانی انجام میدن، ماساژت میدن، آرایش صورت و چشم، ناخن کاری، اصلاح موی سر، رنگ کردن موی سر، واکس یا ماسک زدن، مراقبت پوستی، مانیکور و پدیکور و تمام کارایی شبیه به این را انجام میدن. کلا جای خوبیه من دوست دارم برم : )
...
[مشاهده متن کامل]

🔴 a place where water that has many minerals in it comes up naturally from the ground and where people go to improve their health by swimming in, bathing in, or drinking the water
🔴 a place where people go to improve their health and appearance by exercising, relaxing, etc

مرکز ماساژ
چشم آب گرم، چشم معدنی، باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر
A place where people go to improve their teath and beauty
مرکز تندرستی و زیبایی
دارای چشمه معدنی ، خزینه ی آب گرم ، سلطنت تفریحگاه پولداران
چشمه آبگرم
آبگرم
باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر و جکوزی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس