sol

/ˈsɑːl//sɒl/

معنی: خورشید
معانی دیگر: (واحد پول کشور پرو برابر با یک صدم اینتی inti) سل، (موسیقی) سل (پنجمین نت موسیقی)، (شیمی) پاشیدگی کلوئیدی (در محلول)، (اسطوره ی رومی) خدای خورشید (یونانی: helios)، مخفف: محلول، مشاور حقوقی، طلا، الهه خورشید
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: in Roman mythology, the god of the sun; Helios.

(2) تعریف: the sun personified.
اسم ( noun )
(1) تعریف: in music, the syllable that denotes the fifth tone of a diatonic scale. (See sol-fa.)

(2) تعریف: the tone G in the musical scale of C major.
اسم ( noun )
• : تعریف: a coin and monetary unit of France prior to the French Revolution, worth one-twentieth of a livre or twelve deniers.
اسم ( noun )
حالات: soles, sols
• : تعریف: the smaller monetary unit of Peru. (Cf. inti.)
اسم ( noun )
• : تعریف: a colloid that has the properties of a liquid. (Cf. gel.)

جمله های نمونه

1. I knew it was weird, sol didn't tell anyone.
[ترجمه ترگمان]می دانستم که عجیب بود، اما به هیچ کس چیزی نگفتم
[ترجمه گوگل]من می دانستم این عجیب است، سل هیچ کس را ندانست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. During the spring the Sol becomes a torrent as melt waters vastly increase the volume of water.
[ترجمه ترگمان]در طول بهار، سول به صورت سیلاب ذوب می شود، چون آب ذوب به طور گسترده حجم آب را افزایش می دهد
[ترجمه گوگل]در طول بهار Sol عمیق تر می شود زیرا آب های ذوب به طور قابل توجهی حجم آب را افزایش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Has Sol got through to you yet?
[ترجمه ترگمان]اون هنوز باه ات ارتباط برقرار کرده؟
[ترجمه گوگل]آیا سل هنوز به تو دسترسی دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For instance Sol, the beer sold in London's trendy cafe bars at £2 a time, is just 25p a bottle.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، آبجو که در زمان مد روز ۲ پوند در لندن به فروش می رسد، تنها ۲۵ پوند از بطری است
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، Sol، آبجو در کافه های مد روز کریسمس لندن با قیمت 2 پوند فروخته می شود، فقط یک بطری 25 پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The river Sol is the southernmost of the Empire's rivers.
[ترجمه ترگمان]رودخانه سول جنوبی ترین رودخانه امپراطوری است
[ترجمه گوگل]رودخانه سول جنوبی ترین رودخانه های امپراتوری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They knew what the signal meant: Sol Minskoff almost never consulted his colleagues about music choices.
[ترجمه ترگمان]آن ها می دانستند که این سیگنال چه معنایی دارد: سول Minskoff تقریبا هرگز درباره گزینه های موسیقی با همکارانش مشورت نکرد
[ترجمه گوگل]آنها میدانستند که سیگنال به این معنی است که سول مینوزف تقریبا هرگز با همکارانش درباره انتخاب موسیقی مشورت نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Costa del Sol is a comment on the package holiday, a couple being serenaded by Antonio.
[ترجمه ترگمان]\"کاستا دل سول\" در روز تعطیلی این بسته اظهار نظر کرد
[ترجمه گوگل]کاستا دل سول یک نظر در مورد تعطیلات بسته است، یک زن و شوهر توسط آنتونیو serenaded
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Admittedly I was on the Costa del Sol at a private international school and not in the capital.
[ترجمه ترگمان]مسلما من در کاستا دل سول در یک مدرسه خصوصی خصوصی بودم و نه در پایتخت
[ترجمه گوگل]مسلما من در کوستا دل سول در یک مدرسه بین المللی خصوصی بودم و نه در پایتخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. And, of course, Sol Campbell is another strong contender.
[ترجمه ترگمان]و البته، سول کمپبل یک رقیب قدرتمند دیگر است
[ترجمه گوگل]و البته، Sol Campbell یکی دیگر از طرفداران قوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. After the midweek draw with Manchester United, Wenger Sol Campbell may take a breather.
[ترجمه ترگمان]بعد از قرعه کشی midweek با منچستر یونایتد، Wenger Sol Campbell ممکن است a را انتخاب کند
[ترجمه گوگل]پس از تساوی نیمه نهایی با منچستر یونایتد، ونگر صدم کمپبل ممکن است نفس بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The Directly remove Sol menu item in the Transaction Demo application provides an example of how to call transaction code from the Web application's perspective.
[ترجمه ترگمان]دومین مورد منوی سول لکس در برنامه Demo Transaction نمونه ای از نحوه تماس با کد تراکنش را از دیدگاه وب ارایه می دهد
[ترجمه گوگل]آیتم منوی مستقیم Sol در برنامه Demo Demo یک مثال از نحوه برقراری ارتباط کد معامله را از دیدگاه برنامه وب فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Sol and Bender are extraordinary mathematicians.
[ترجمه ترگمان]Sol و بندر ریاضیدانان فوق العاده ای هستند
[ترجمه گوگل]سل و بندر ریاضیدانان فوق العاده ای هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Studying the sol - thermal and chemical metathesis synthesis of nanomaterial powder is the main task.
[ترجمه ترگمان]مطالعه سنتز sol - حرارتی و شیمیایی پودر nanomaterial وظیفه اصلی است
[ترجمه گوگل]مطالعه سنتز متالرزی حرارتی و شیمیایی پودر نانومواد، وظیفه اصلی آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This reflected the stability of HAP sol of surface modification.
[ترجمه ترگمان]این مساله نشان دهنده پایداری hap sol سطحی است
[ترجمه گوگل]این نشان دهنده ثبات HAP از تغییرات سطح است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The V2O5 sol was prepared with V2O5 melt quenched, and PEO-V2O5 xerogel nanocomposite films were obtained.
[ترجمه ترگمان]The V۲O۵ با V۲O۵ مذاب V۲O۵ تهیه شد و فیلم های نانوکامپوزیت xerogel - بدست آمد
[ترجمه گوگل]حلال V2O5 با ذوب V2O5 تهیه شد و فیلم های نانو کامپوزیتی Xerogel PEO-V2O5 به دست آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خورشید (اسم)
earth, venus, jupiter, sun, daystar, phoebus, sol, saturn, pluto, uranus

تخصصی

[نساجی] تعلیق کلوئیدی با ذرات کمتر از 0/1 میکرون

به انگلیسی

• fifth tone of the diatonic scale (music); former french coin; coin and monetary unit of peru; liquid colloidal solution (chemistry)

پیشنهاد کاربران

الهه خورشید
الهه خورشید، زر ، طلا
Sadly/Sorta/Simply/Somewhat Out of Luck
بدشانس، ناامید، محروم
sol ( شیمی )
واژه مصوب: سُل
تعریف: محیطی که در آن ذرات کلوئیدی در بستری از جنس گاز یا مایع یا جامد پراکنده باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما