smart move

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• right decision, smart move

ارتباط محتوایی

انگلیسی به انگلیسیright decision, smart move
معنی smart move، مفهوم smart move، تعریف smart move، معرفی smart move، smart move چیست، smart move یعنی چی، smart move یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: smart off
اشتباه تایپی: سئشقف ئخرث
آوا: /اسمارت موو/
عکس smart move : در گوگل

پیشنهاد کاربران

Taking that job is a smart move
Means good decision
ایده خوب
تصمیم خوب
سفر برنامه ریزی شده
تصمیم عاقلانه ایه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما