smalt

/smɑːlt//smɔːlt/

معنی: مینای لاجوردی، لاجورد فرنگی
معانی دیگر: مینای لاجوردی، لاجورد فرنگی

مترادف ها

مینای لاجوردی (اسم)
smalt

لاجورد فرنگی (اسم)
smalt

پیشنهاد کاربران

رنگ لاجوردی
نوعی آبی پررنگ است که اصولا در کاشی استفاده می شود. لاجوردی، رنگدانه آبی رنگی است که از ترکیب کبالت و اکسید های آلومینیوم به دست می آید. این رنگ، به میزان بسیار کم رنگدانه بنفش در خود دارد، اما اصولا گفته می شود لاجوردی به طور خالص آبی است و هیچ ترکیب دیگری در خود ندارد. این رنگ نیز همچون کبالت خاصیت درخشندگی دارد و تصور می شود شیشه ای است و برق می زند.
...
[مشاهده متن کامل]

بپرس