simscript

تخصصی

[کامپیوتر] زبان برنامه نویسی سطح بالا که مخصوصاً برای کاربردهای شبیه سازی طراحی شده است .

به انگلیسی

• programming language used for simulation purposes (computers)

معنی یا پیشنهاد شما