sillicon creek

تخصصی

[کامپیوتر] ناحیه ای در Attanta , Georgia که در مرکز شهر Norcross قرار دارد. بسیاری از شرکتهای بزرگ کامپیوتری مانند AMI و Quadram , Hayes در این مکان جمع شده اند. نگاه کنید به Rout 128 ؛ silicon Valley .

معنی یا پیشنهاد شما