shrinkflation

پیشنهاد کاربران

Noun - uncountable :
انقباض تورمی
( حالتی است که تولید کنندگان یک محصول بر اثر تورم به وجود آمده در بازار، سعی می کنند برای حفظ قیمت های قبلی محصولاتشان و این که نشان دهند تورم بر روی کسب و کار آن ها اثر منفی نگذاشته است، با کوچک تر کردن سایز یا وزن محصول تولیدی، محصولات خود را با همان قیمت های قبلی به بازار عرضه کنند. )

به عنوان مثال :
Many products have been hit by shrinkflation
shrinkflation
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shrinkflation
تورم خاموش، تورم نهفته
Hidden inflation
آب رفتن [محصول] به دلیل تورم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما