shopping bag

/ˈʃɑːpɪŋˈbæɡ//ˈʃɒpɪŋbæɡ/

پاکت فروشگاه، پاکت یا کیسه ی پلاستیکی (که اشیای خریداری شده را در آن می گذارند)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a large, strong bag with handles, used for carrying purchases.

جمله های نمونه

1. My shopping bag broke and everything tumbled out.
[ترجمه آرسام] سبد خرید من خراب شد و همه چیز بیرون افتاد
|
[ترجمه Elham nobakhsh] سبد خرید من خراب شد و همه چیز ها ریخت.
|
[ترجمه SINA] کیف خرید من پاره شد و همه چیز بیرون ریخت
|
[ترجمه Ana:)] کیف خرید من پاره شد و همه چیز ببرون ریخت
|
[ترجمه کس ننت] سبد خرید من خراب شده وهمه چیز بیرون افتاده
|
[ترجمه زیبای خفته] کیسه خرید من پاره شد و تمام وسایل که در ان بود بیرون ریخت
|
[ترجمه ناشناس] کیف من پاره شد و همه چیز از آن بیرون افتاد
|
[ترجمه 😁] پاکت خرید من پاره شد و همه چیز بیرون ریخت
|
[ترجمه ترگمان]کیف خرید من خراب شد و همه چیز خراب شد
[ترجمه گوگل]سبد خرید من خراب شد و همه چیز از بین رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He flopped down the shopping bag and ran to help us.
[ترجمه ترگمان]او کیف خرید را پایین کشید و دوید تا به ما کمک کند
[ترجمه گوگل]او کیسه خرید را فریب داد و برای کمک به ما فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sainsbury's is offering customers 1p for each shopping bag re-used.
[ترجمه ترگمان]Sainsbury در حال ارائه یک p برای هر کیسه خرید است که مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]Sainsbury's ارائه می دهد مشتریان 1p برای هر یک از کیسه خرید دوباره استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She left the hotel carrying a shopping bag.
[ترجمه ترگمان]او هتل را با یک کیف خرید ترک کرد
[ترجمه گوگل]او هتل را با یک کیسه خرید ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Mishka put down a heavy shopping bag.
[ترجمه ترگمان]میشکا یک کیسه خرید سنگین را روی میز گذاشت
[ترجمه گوگل]میشا یک کیسه خرید سنگین را گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She clutched her shopping bag and her handbag.
[ترجمه ترگمان]کیف خرید و کیف دستی اش را چنگ زد
[ترجمه گوگل]او کیسه خرید و کیف دستی او را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She finds a paper shopping bag and folds some clothes into it.
[ترجمه ترگمان]او یک کیف خرید کاغذ پیدا می کند و چند تن از لباس ها را در آن پنهان می کند
[ترجمه گوگل]او یک کیسه خرید کاغذ را پیدا می کند و برخی از لباس ها را به آن می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Jimmy swung himself down, and lifted the shopping bag out of the cart.
[ترجمه ترگمان]جیمی خود را به زمین انداخت و کیسه خرید را از گاری بیرون آورد
[ترجمه گوگل]جیمی خود را پایین کشید و سبد خرید را از سبد خرید برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Finally, a homemade environmental shopping bag was done!
[ترجمه ترگمان]در نهایت، یک کیف خرید خانگی خانگی انجام شد!
[ترجمه گوگل]در نهایت، یک کیسه تولید خانگی محیط زیست انجام شد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. There were not enough shelters for shopping bag ladies and they had to pig together.
[ترجمه ترگمان]برای خرید یک کیسه پول کافی نبود و هر دو با هم یک خوک داشتند
[ترجمه گوگل]پناهگاه های کافی برای بانوان خانم های خرید وجود نداشت و آنها مجبور بودند با هم به خوک بپردازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The Shopping bag we produce applies to supermarkets and fruits shops.
[ترجمه ترگمان]کیسه خرید که ما تولید می کنیم به فروشگاه ها و فروشگاه های میوه ها اعمال می شود
[ترجمه گوگل]کیسه خریدی که ما تولید میکنیم در مغازههای سوپرمارکتها و میوهها کاربرد دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Products include shopping bag, garbage bag, T - shirt bag, biodegradable bag bag, non woven bag.
[ترجمه ترگمان]این محصولات شامل کیسه خرید، کیسه زباله، کیسه تی - تی، کیسه bag، کیسه non است
[ترجمه گوگل]محصولات شامل کیسه خرید، کیسه های زباله، کیسه تی شرت، کیسه کیسه های زیست تخریب پذیر، کیسه های غیر بافته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Holding my shopping bag, I head back to work.
[ترجمه ترگمان]کیف خرید مرا نگه داشت و دوباره سر کار بودم
[ترجمه گوگل]برگزاری خرید کیسه من، من برگشتم به کار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Closet Organizer, Sundries Organizer, Garment Bag, Shopping Bag, Cosmetic Bag, Nursery Products, Household Products.
[ترجمه ترگمان]Closet سازمان دهنده، سازمان دهنده sundries، Bag، خرید، بگ اند، محصولات آرایشی، محصولات خانگی
[ترجمه گوگل]Organizer Closet Organizer، Sundries Organizer، Garment Bag، کیسه خرید، کیسه آرایشی، محصولات مهد کودک، محصولات خانگی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Bath towel, adaptor, mineral water, shopping bag, toothbrush, a baby - sitter, pressing service after 11 pm.
[ترجمه ترگمان]حوله حمام، آداپتور، آب معدنی، کیف خرید، مسواک، یک پرستار بچه، بعد از ۱۱ شب
[ترجمه گوگل]حوله حوله، آداپتور، آب معدنی، کیسه خرید، مسواک، یک نوزاد، سرویس پرس بعد از ساعت 11 صبح
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• special bag used to put in commodities

پیشنهاد کاربران

پاکت فروشگاه
سبد فروشگاه
کیسه ی خرید فروشگاه
سبد مخصوص خرید
A shipping tag is a plastic or paper bag for carrying the things a person buys.
پاکت خرید

کیف خرید
سبد خرید کالا ( مثلا در فروشگاه )
کیسه خرید
کیسه یاپلاستیک خرید
سبدی فلزی که با دست گرفته می شود یا زیر آن چرخ دارد و آن را هل می دهیم و مخصوص خرید است و اغلب در فروشگاه ها دیده می شود.
سبد خرید
shopping bag lady
پاکت خرید
پاکت خرید که گاهی پلاستیکی و گاهی پارچه ای ایت
کیسه ی خرید
کیف یا باکس خرید یا پلاستیک
Is a plastic or paper bag for carrying the things a person buys
کیسه که برای خرید از فروشگاه ها استفاده میشود برای نگه داشتن وسایل های بیشتر . کیسه یا پلاستیک فروشگاه
کیسه خرید.

کیسه خرید

کیف و کیسه ای که برای خرید انتخاب میشود

سبد خرید یا پلاستیک

A large bag that you use to carry things which you have bought
سبد خرید ، کیسه ی خرید

کیف یا سبد خرید
سبد خرید

A large metal basketnon wheels in a super market i called a shopping bag
:Shopping bag meaning
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما