shibui

پیشنهاد کاربران

شیبوی : واژه ژاپنی که به زیبایی شناسی خاصی از زیبایی ساده، ظریف و محجوب اشاره دارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما