seperated

پیشنهاد کاربران

جدا شده
املای درست این واژه چنین است:
separated
Very huge lands seperated by the oceans
سرزمین های بسیار عظیمی که توسط اقیانوس ها از هم جدا شده اند
طلاق عاطفی
در آستانه طلاق
زن و شوهر ی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند ولی اسمشان در شناسنامه یکدیگر هست و طلاق نگرفتند

بپرس