self reliant

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. a self-reliant student
یک دانش آموز متکی به خود

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. a self-reliant student یک دانش آموز متکی به خود
معنی self reliant، مفهوم self reliant، تعریف self reliant، معرفی self reliant، self reliant چیست، self reliant یعنی چی، self reliant یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: self renewal
اشتباه تایپی: سثمب قثمهشدف
آوا: /سلف رلیانت/
عکس self reliant : در گوگل

پیشنهاد کاربران

خود اتکا
به خود متکی
خودکفا، خودمختار، خودپناه، خودمتکی، متکی بر خود، دارای خوداتکایی
خود کفا
خود اتکاء
متکی به خود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما