scooter

/ˈskuːtər//ˈskuːtə/

معنی: خیش، پاریلا، روروک مخصوص بچه ها، قایق موتوری ته پهن
معانی دیگر: (اسباب بازی) چرخ پایی، روروک، گردونچه -2رجوع شود به:-3 motor scooter بادبان سوار بر اسکی (برای حرکت روی یخ)، روروک سواری کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a child's two-wheeled vehicle with a vertical steering handle in front and along low footboard between the wheels.

(2) تعریف: a small lightweight motorcycle, usu. with a footboard; motor scooter.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: scooters, scootering, scootered
• : تعریف: to travel by scooter.

جمله های نمونه

1. This motor - scooter is my latest acquisition.
[ترجمه گوگل]این موتور - اسکوتر آخرین خرید من است
[ترجمه ترگمان]این موتور سیکلت موتور سیکلت جدیدترین خرید من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Vespa scooter became emblematic of sophisticated urban culture across Europe.
[ترجمه گوگل]اسکوتر وسپا نماد فرهنگ شهری پیچیده در سراسر اروپا شد
[ترجمه ترگمان]موتور سیکلت موتورسیکلت emblematic از فرهنگ پیچیده شهری در سراسر اروپا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Riding a motorcycle is safer than riding a scooter.
[ترجمه گوگل]موتور سواری ایمن تر از اسکوتر سواری است
[ترجمه ترگمان]دوچرخه سواری امن تره از اینکه با یه موتور سیکلت سواری کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He used an electrically driven three wheeled scooter.
[ترجمه گوگل]او از یک اسکوتر سه چرخ برقی استفاده کرد
[ترجمه ترگمان] اون از an استفاده کرد که ۳ تا scooter رو راه انداخته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I dressed, got the scooter out, turned the motor on and off I went.
[ترجمه گوگل]لباس پوشیدم، اسکوتر را بیرون آوردم، موتور را روشن و خاموش کردم، رفتم
[ترجمه ترگمان]من لباس پوشیدم و the را بیرون آوردم و موتور را روشن کردم و از آنجا بیرون رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Most scooter dealers offer such services for between $ 40 and $ 70.
[ترجمه گوگل]اکثر فروشندگان اسکوتر چنین خدماتی را بین 40 تا 70 دلار ارائه می دهند
[ترجمه ترگمان]اغلب فروشندگان خارجی این خدمات را بین ۴۰ تا ۷۰ دلار ارائه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He drove the motor scooter through the school playground and then to the Presbyterian parking lot.
[ترجمه گوگل]او با موتور اسکوتر از داخل زمین بازی مدرسه و سپس به پارکینگ پرزبیتریان رفت
[ترجمه ترگمان]موتور سیکلت را در حیاط مدرسه می راند و بعد به پارکینگ پر سبیتری مدرسه می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Johnny Manetta arrived on a scooter in the Sixties and never left.
[ترجمه گوگل]جانی مانتا در دهه شصت با یک اسکوتر وارد شد و هرگز آنجا را ترک نکرد
[ترجمه ترگمان]جانی Manetta با یه اسکوتر تو the اومد و هیچ وقت بیرون نرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Nationally, nearly 50 scooter clubs have cropped up, and scooter runs are held regularly in nearly every state.
[ترجمه گوگل]در سطح ملی، نزدیک به 50 باشگاه روروک مخصوص بچه ها ایجاد شده اند و تقریباً در هر ایالت مسابقات اسکوتر به طور منظم برگزار می شود
[ترجمه ترگمان]در سطح ملی، نزدیک به ۵۰ موتور سیکلت کوتاه شده اند و موتور سیکلت در همه ایالت ها به طور منظم برگزار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. New Jersey passed a law requiring helmets for scooter riders after a 6-year-old died following an accident.
[ترجمه گوگل]نیوجرسی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برای اسکوتر سواران پس از فوت یک کودک 6 ساله در اثر تصادف، کلاه ایمنی لازم است
[ترجمه ترگمان]نیوجرسی قانونی را تصویب کرد که پس از حادثه ۶ ساله پس از حادثه جان خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She skidded to a halt, jumped off her scooter, and ran into the house.
[ترجمه گوگل]او با لغزش متوقف شد، از روی اسکوتر خود پرید و به داخل خانه دوید
[ترجمه ترگمان]او متوقف شد و scooter را کنار زد و به داخل خانه دوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Only he's actually got it on a scooter.
[ترجمه گوگل]فقط او در واقع آن را روی یک اسکوتر گرفته است
[ترجمه ترگمان] فقط در واقع اون رو روی یه اسکوتر گذاشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. At four o'clock Louise arrived on her scooter and parked it outside the Bristows' council house.
[ترجمه گوگل]ساعت چهار لوئیز با اسکوتر خود رسید و آن را بیرون از خانه شورای بریستوس پارک کرد
[ترجمه ترگمان]در ساعت چهار، لویز با اسکوتر خود به خانه رسید و آن را در بیرون خانه شورای Bristows پارک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A motorized scooter or buggy provides more mobility with less effort.
[ترجمه گوگل]یک اسکوتر یا کالسکه موتوری تحرک بیشتری را با تلاش کمتر فراهم می کند
[ترجمه ترگمان]یک موتور سیکلت موتوری و یا درشکه موتوری، تحرک بیشتری را با تلاش کمتری فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Currently, electric scooter - style and offroad bikes can be used on the streets.
[ترجمه گوگل]در حال حاضر می توان از اسکوترهای برقی به سبک و دوچرخه های آفرود در خیابان ها استفاده کرد
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، موتور سیکلت هایی با سبک موتوری و دوچرخه offroad می تواند در خیابان ها مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خیش (اسم)
share, tillage, plow, coarse linen cloth, miner, tilling, rooter, ploughshare, tilth, ditcher, tusk, scooter, plowing

پاریلا (اسم)
king duck, scooter, sea duck

روروک مخصوص بچه ها (اسم)
scooter

قایق موتوری ته پهن (اسم)
scooter

انگلیسی به انگلیسی

• two-wheeled motor vehicle similar to a motorcycle; two-wheeled children's vehicle resembling a skateboard with a handlebar; sailboat with blades for use on ice
a scooter is a small, lightweight motorcycle with a low seat.
a scooter is also a type of child's bicycle which has two wheels joined by a board and a handle on a long pole attached to the front wheel. the child makes it move by having one foot on the board and the other pushing against the ground.

پیشنهاد کاربران

۱. موتور وسپا ۲. روروک
مثال:
Then he rented a scooter.
بعد او یک موتور وسپا کرایه کرد.
scooter 2 ( n ) =a vehicle with two small wheels attached to a narrow board with a vertical handle.
scooter
scooter 1 ( n ) ( skut̮ər ) ( also motor scooter ) =a light motorcycle, usually with small wheels and a curved metal cover at the front to protect the rider's legs
scooter
با احترام به آقای عزیزنژاد، فرمایش شما رو اینجا دیدم یاد حرف مرحوم سیروس گرجستانی تو سریال "متهم گریخت" افتادم که از معلم زبان پرسید اگزوز به انگلیسی چی میشه، اونم گفت "محلی که دود از آن خارج میشود" 😅😅، خوب رفیق، اینکه اسکوتر چیه خوب همون معنیشه دیگه، چطور دیگه طرف معنیش کنه عزیز؟؟
Scooter ( motorcycle )
A scooter ( motor scooter ) is a motorcycle with an underbone or step - through frame, a seat, and a platform for the rider's feet, emphasizing comfort and fuel economy
اِسکوُتِر ( انگلیسی: Scooter ) گونه ای موتورسیکلت است که به وسیله پاهای کسی که سوارش می شود، کنترل می گردد. توسعه اسکوتر از دوره میان دو جنگ جهانی شروع شد و پس از جنگ دوم محبوب شد. دلیل محبوبیت این وسیله نقلیه ارزانی و آسانی پارک کردن آن بوده است.
...
[مشاهده متن کامل]

scooterscooter
منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Scooter_(motorcycle)
روروک /رُورُوَک/
دوچرخه ی موتوری کوچک - وسیله نقلیه کوچکِ پایی - نوعی وسیله ی بازی شبیه اسکیت برد و دارای فرمان
باسلام ، معمولا معنی خود واژه رو میخوان وگرنه همه میدونن که اسکوتر چه جور وسیله ایه لطفا معنی خود واژه رو بذارید با تشکر
scooter ( عمومی )
واژه مصوب: پاروَک
تعریف: وسیله ای تفریحی دارای یک تخته که در زیر آن دو چرخ یا دو جفت چرخ، یکی در جلو و یکی در عقب، قرار دارد و برای استفاده از آن یک پا را بر روی تخته قرار می دهند و با پای دیگر آن را به جلو می رانند و هدایت آن ازطریق دسته ای است که به چرخ جلو فرمان می دهد
در ایران به این نوع موتور "پاکشتی" هم گفته می شود.
موتور پاکشتی 50 سی سی یا اسکوتر 50 سی سی عمدتا ساخت کشور ژاپن می باشند و شرکت هایی نظیر هوندا، یاماها، سوزوکی، و کیمکو اقدام به طراحی و تولید آن نموده اند
موتور کوچک با قدرت کم مخصوص تردد درون شهری
اسکوتر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس