scalar processor

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] پردازنده ی عددی کامپیوتری که در هر زمان فقط بر روی یک قطعه از داده عمل می کند . اکثر کامپیوترها دارای پردازنده های عددی هستند وخلاف vector processor نگاه کنید به superscalar .

معنی یا پیشنهاد شما