sandbar

/ˈsændˌbɑːr//ˈsændˌbɑː/

(در بستر رود یا در راستای کرانه) آبتل شنی، شن تل (sand bar هم می نویسند)، سد شن، جزیره نمایی که در دهانه رودخانه یا بندر گاه باشد

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a ridge of sand deposited in a river or near a seashore by the action of currents or tides; shoal.

جمله های نمونه

1.
پشته یا مانع شنی

2. The ship was hung up on a sandbar.
[ترجمه گوگل]کشتی بر روی شن‌بار آویزان شد
[ترجمه ترگمان]کشتی روی رگه شن چسبیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A storm grounded the ship on a sandbar.
[ترجمه گوگل]طوفان کشتی را روی یک میله شنی فرو برد
[ترجمه ترگمان]طوفانی کشتی را روی رگه شن فرو کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sandbar willows grow as straight as dowels in the gray-black mud along the banks.
[ترجمه گوگل]بیدهای ساندبار در گل و لای سیاه و خاکستری در امتداد سواحل به صورت مستقیم رشد می کنند
[ترجمه ترگمان]درختان بید به صورت مستقیم و مستقیم در گل خاکستری - سیاه در امتداد ساحل رشد می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The ship was hung up on a sandbar three hours.
[ترجمه گوگل]کشتی سه ساعت روی یک شن‌بار آویزان شد
[ترجمه ترگمان]کشتی در سه ساعت شنی به دیوار کوبیده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A grand piano is seen on a sandbar in Biscayne Bay in Miami, Florida, on Jan. 2
[ترجمه گوگل]یک پیانوی گرند در 2 ژانویه روی یک شن‌بار در خلیج بیسکاین در میامی فلوریدا دیده می‌شود
[ترجمه ترگمان]در تاریخ ۲ ژانویه، در خلیج بیسکین در میامی فلوریدا، یک پیانوی بزرگ دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A towhead is a sandbar that has cottonwoods on it as thick as harrow-teeth.
[ترجمه گوگل]سر بکسل، شن‌باری است که روی آن چوب‌های پنبه‌ای به ضخامت دندان‌های هارو وجود دارد
[ترجمه ترگمان]یک درخت درختی است که روی آن به اندازه دندانه دندانه دندانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The thatched-roof Pelican Bar, planted on a sandbar, serves passing boaters and tourists on Treasure Beach, a low-key fishing village on Jamaica's less developed southern coast.
[ترجمه گوگل]بار Pelican با سقف کاهگلی که روی یک شن‌بار کاشته شده است، به قایق‌رانان و گردشگران عبوری در Treasure Beach، دهکده ماهیگیری ساده در ساحل جنوبی جامائیکا، خدمات می‌دهد
[ترجمه ترگمان]The Pelican، که بر روی یک sandbar کار گذاشته شده بود، در حال عبور از boaters و توریست ها در ساحل گنج، یک روستای ماهیگیری غیر کلیدی در ساحل جنوبی است که کم تر توسعه یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. a herd of waterbuck lying on a sandbar downstream," Mark wrote.
[ترجمه گوگل]مارک نوشت: گله ای از سگ های آبی که روی یک شن و ماسه در پایین دست دراز کشیده اند
[ترجمه ترگمان]یک گله از waterbuck که در سمت پایین دست رودخانه دراز کشیده بودند، \" مارک نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A sandbar divides the Chukchi Sea, at left, from the Kasegaluk Lagoon, right, near North Slope, Alaska.
[ترجمه گوگل]یک نوار شنی دریای چوکچی را در سمت چپ از تالاب کاسگالوک در سمت راست، نزدیک شمال شیب آلاسکا تقسیم می‌کند
[ترجمه ترگمان]A دریای Chukchi را در سمت چپ از the Lagoon در سمت راست، نزدیک شمال شیب، آلاسکا تقسیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Falling water levels expose a sandbar in the Great Lakes'St. Clair River.
[ترجمه گوگل]پایین آمدن سطح آب یک نوار شنی را در گریت لیکس St رودخانه کلر
[ترجمه ترگمان]سطح آب در معرض sandbar در دریاچه های بزرگ سن کلر قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Throughout November and December a few big cod can be taken over low water from the end of the sandbar on night tides.
[ترجمه گوگل]در طول ماه نوامبر و دسامبر، در جزر و مد شب می‌توان چند ماهی بزرگ را از انتهای شن‌بار با آب کم گرفت
[ترجمه ترگمان]در طول ماه های نوامبر و دسامبر، ماهی بزرگ ماهی بزرگ را می توان از انتهای of در جزر و مد روز گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Gao Ma wolfed down ome leftover rice and walked out on to the sandbar behind his house, till feeling empty inside.
[ترجمه گوگل]گائو ما مقداری از برنج باقیمانده را با گرگ پایین انداخت و به سمت شن‌بار پشت خانه‌اش رفت، تا اینکه درونش خالی شد
[ترجمه ترگمان]Gao leftover ome رو به leftover خورد و به طرف رگه شن رفت تا اینکه احساس پوچی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The rustling of bushes and the sounds of heavy breathing at the sandbar to the north deepened the stillness of dusk.
[ترجمه گوگل]خش‌خش بوته‌ها و صدای نفس‌های سنگین در شن‌بار شمال، سکون غروب را عمیق‌تر کرد
[ترجمه ترگمان]خش خش بوته ها و صدای نفس های سنگین در رگه شن به سمت شمال، سکوت شب را عمیق تر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. One of the ships got stuck on a sand bar.
[ترجمه گوگل]یکی از کشتی ها روی میله شنی گیر کرد
[ترجمه ترگمان] یکی از کشتی ها روی یه بار شنی گیر کرده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Moose and bear prints dotted the sand bars and bald eagles glared down at us from river-side perches.
[ترجمه گوگل]نقش‌های گوزن و خرس روی میله‌های شن و ماسه‌ها پراکنده بود و عقاب‌های طاس از نشسته‌های کنار رودخانه به ما خیره شدند
[ترجمه ترگمان]تابلوهای خرس و خرس روی میله های شنی و عقاب تاس که از perches رودخانه به ما خیره شده بودند، خیره شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. A sand bar was dredged, allowing the passenger and excursion steamers to make better use of the port.
[ترجمه گوگل]یک نوار شن و ماسه لایروبی شد که به مسافران و کشتی‌های بخار مسافری امکان استفاده بهتر از بندر را می‌داد
[ترجمه ترگمان]یک نوار ماسه ای dredged بود که به مسافر و کشتی های بخار اجازه استفاده بهتر از بندر را می داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. A small sand bar at the mouth of the river is the ideal place to fish.
[ترجمه گوگل]یک نوار شنی کوچک در دهانه رودخانه مکان ایده آلی برای ماهیگیری است
[ترجمه ترگمان]یک نوار شنی کوچک در دهانه رود مکان ایده آل برای ماهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. The mouth bar contacts with the frontal sand bar and acidic water can easily flow into mouth bar. The feldspar in sand bodies of mouth bar is dissolved and generates secondary pores.
[ترجمه گوگل]تماس نوار دهانی با نوار شنی جلویی و آب اسیدی می تواند به راحتی به داخل نوار دهانی جاری شود فلدسپات موجود در توده های شنی نوار دهان حل شده و منافذ ثانویه ایجاد می کند
[ترجمه ترگمان]اتصال نوار دهان با نوار ماسه ای جلو و آب اسیدی به راحتی می تواند به درون بار دهان تبدیل شود فلدسپار که در بخش های شنی تولید شده است منحل شده است و منافذ ثانویه تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Finally. an optimum measure to regulate the outside sand bar of Oujiang estuary has been recommended.
[ترجمه گوگل]سرانجام یک اقدام بهینه برای تنظیم نوار شنی بیرونی خور اوجیانگ توصیه شده است
[ترجمه ترگمان]بالاخره یک معیار بهینه برای تنظیم نوار شنی بیرونی دهانه Oujiang پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. Last night I went on a "gang" birthday party at the "Sand Bar" where we sang and talked for a few hours.
[ترجمه گوگل]دیشب به یک جشن تولد "باند" در "سند بار" رفتم که چند ساعتی با هم آواز خواندیم و صحبت کردیم
[ترجمه ترگمان]شب گذشته من به یک گروه \"باند\" در کافه \"بار شنی\" رفتم و چند ساعت با هم حرف زدیم و صحبت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. The reservoirs are mainly sand bar deltic frontal sand body and fine and siltstone.
[ترجمه گوگل]مخازن عمدتاً شامل نوار شن و ماسه با بدنه شنی پیشانی دلتیک و ریز و سیلت استون است
[ترجمه ترگمان]این مخازن به طور عمده عبارتند از شن sand، بدنه شنی پیشین و fine و siltstone
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. The action revolves around Dick's Sand Bar (dicks-sand-bar. com), but not until gone
[ترجمه گوگل]این اکشن حول محور نوار شنی دیک (dicks-sand-bar com) می چرخد، اما تا زمانی که تمام نشده باشد
[ترجمه ترگمان]این اقدام حول و حوش نوار ماسه سنگی دیک (dicks - sand)می چرخد com)، اما نه تا قبل از رفتن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. At least 20 others were run aground, driven into sand bars by huge waves and winds topping 100 miles per hour.
[ترجمه گوگل]حداقل 20 نفر دیگر به گل نشسته و توسط امواج عظیم و بادهایی با سرعت 100 مایل در ساعت به داخل میله های شنی رانده شدند
[ترجمه ترگمان]حداقل ۲۰ نفر دیگر به گل نشسته بودند و با امواج بزرگ و باده ای سهمگین به سرعت ۱۰۰ مایل در ساعت به راه می افتادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. The Kumbukan river rises with the first rains and breaks down the sand bar between itself and the sea.
[ترجمه گوگل]رودخانه کومبوکان با اولین بارندگی بالا می آید و نوار شنی بین خود و دریا را می شکند
[ترجمه ترگمان]رودخانه Kumbukan با اولین بارش باران بالا می رود و نوار شنی بین خود و دریا را می شکند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. In the bedload movement process, coarse sand tended to stay on the sand bar, find sand was brought away.
[ترجمه گوگل]در فرآیند حرکت بار بستر، ماسه درشت تمایل داشت روی نوار شنی باقی بماند، شن و ماسه پیدا شد
[ترجمه ترگمان]در فرآیند حرکت bedload، ماسه سنگی تمایل به ماندن بر روی نوار شن داشت، پیدا کردن ماسه از بین رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. The suspended sediment concentration at the center of the turbidity maximum zone and near the sand bar tends to increase because of the sediment addition from upstream.
[ترجمه گوگل]غلظت رسوب معلق در مرکز منطقه ماکزیمم کدورت و نزدیک نوار شنی به دلیل اضافه شدن رسوب از بالادست تمایل به افزایش دارد
[ترجمه ترگمان]غلظت رسوبات معلق در مرکز the متوسط و نزدیک به نوار ماسه ای، به دلیل رسوب رسوب در بالادست، افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. There are six depositional systems classfied for the depression: alluvial fan, underwater fan, fan delta, fluvial, shore-shallow lake sand bar and deep-lake depositional system.
[ترجمه گوگل]شش سیستم رسوب‌گذاری برای فرورفتگی طبقه‌بندی می‌شوند: مخروط افکنه، مخروط زیرآبی، دلتای بادبزن، رودخانه، نوار شنی دریاچه کم عمق و سیستم رسوب‌گذاری عمیق دریاچه
[ترجمه ترگمان]شش سیستم depositional برای افسردگی وجود دارد: مخروط افکنه، fan زیر آب، دلتا بادبزن، fluvial، نوار ماسه دریاچه کم عمق و سیستم depositional دریاچه ای عمیق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[زمین شناسی] دیواره ماسه ای، سد ماسه ای، پشته ماسه ای - سد یا پشته کم ارتفاعی از ماسه که ساحل را محصور می کند و تا سطح آب، یا نزدیک آن، توسط جریانهای رود یا عمل امواج در امتداد ساحل دریاچه یا دریا، ایجاد می شود. - مترادف: ریف ماسه ای.

انگلیسی به انگلیسی

• large mound of sand formed in a river or sea by the action of tides and currents
reef, sand bank

پیشنهاد کاربران

آب تل
sandbar ( اقیانوس شناسی )
واژه مصوب: سد ماسه ای
تعریف: ← آب سنگ ماسه ای
سد جزیره ای - سد ساحلی ( میلۀ ماسه ای )
تپه شن

بپرس