safe area

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] پهنه مفید [برای پخش تلویزیونی ]

پیشنهاد کاربران

safe area ( سینما و تلویزیون )
واژه مصوب: پهنۀ ایمن
تعریف: بخشی از تصویر قابل مشاهده در نمایاب یا نمایشگر که در هنگام نمایش یا پخش تلویزیونی حذف نمی شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما