saddle block anesthesia

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a method of spinal anesthesia, often used during childbirth, that produces numbness in the perineal area.

پیشنهاد کاربران

بیهوشی زین اسبی - بیشتر برای بچه ها استفاده می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما